บอร์ด ความรัก,ปล่อยให้วันเวลาเป็นผู้ให้คำตอบ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย เล่าสู่กันฟังเมื่อถูกเข้าใจผิดคนใจกว้างไม่อธิบายกลับความจริงของเรื่องราวเมื่อถูกทำร้ายคนดีไม่โต้ตอบใครทำสิ่งใดไว้รอคอยให้เวลาเป็นตัวเผยผลของการกระทำนั้นเองเมื่อถูกใส่ร้ายคนสุขุมไม่เต้นแร้งเต้นกากลับสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วปล่อยให้เวลาเป็นตัวไขให้สว่างชัดแจ้ง