บอร์ด ความรัก,สิ่งที่ผู้ชายทำแต่ผู้หญิงไม่ชอบ ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Aung korมีความเข้าใจผิดที่แพร่หลายว่าสิ่งที่ผู้ชายทำ แต่ผู้หญิงไม่ชอบ ความเชื่อนี้สืบเนื่องมาจากสังคม ซึ่งมักจะกำหนดสองมาตรฐานสำหรับทั้งสองเพศ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าสมมติฐานที่อยู่เบื้องหลังการเหมารวมนี้มาจากแนวคิดที่ล้าสมัยเกี่ยวกับบทบาททางเพศและสะท้อนทัศนคติที่แพร่หลายต่อความเป็นชายและความเป็นผู้หญิงในวัฒนธรรมของเรา ความจริงก็คือไม่มีใครเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับคนอื่นเพราะทุกคนสนุกกับสิ่งที่แตกต่างกัน ปัจเจกบุคคลมีความซับซ้อนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีความชอบ ไม่ชอบ จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศผู้ชายทำบางสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าผู้หญิง และอาจนำไปสู่การครอบงำผู้หญิงได้ มีสิ่งอื่น ๆ ที่ผู้ชายทำแต่ผู้หญิงไม่ชอบ เช่น การบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขาหรือการก้าวไปข้างหน้ามากเกินไปผู้หญิงไม่ชอบสิ่งที่ผู้ชายทำด้วยเหตุผลบางประการ ประการหนึ่ง พวกเขาอาจรู้สึกว่าเป็นการไม่สมดุลของอำนาจและผู้ชายเป็นผู้ควบคุม นอกจากนี้ สิ่งเหล่านั้นอาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจมีบางสิ่งที่ผู้ชายสามารถทำได้เพื่อทำให้ผู้หญิงรักพวกเขาและนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของพวกเขาในแบบที่สะดวกสบายสำหรับทั้งสองฝ่าย ก่อนอื่น ผู้ชายต้องตระหนักถึงสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบและพยายามหลีกเลี่ยง นอกจากนี้ พวกเขายังต้องเข้าใจและรองรับในวิธีที่พวกเขากระทำและสื่อสาร การทำสิ่งเหล่านี้ ผู้ชายจะทำให้ผู้หญิงรักในสิ่งที่ทำผู้ชายทำบางสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบและเพื่อให้ผู้หญิงรักพวกเขา พวกเขาต้องตระหนักถึงสิ่งที่ผู้หญิงไม่ชอบและยอมจำนน